Pakuočių atliekų rūšiavimo rekomendacijos

Pakuočių atliekų surinkimas ir pirminis rūšiavimas daugiausia priklauso nuo visuomenės narių geranoriškumo ir sąmoningumo. Lietuvoje į sąvartynus kasmet išvežama maždaug 3 mln. tonų įvairių atliekų.

      Sąvartyne atliekos ilgai išlieka nesuirusios:
  • Popierius - 2 metus; 
  • Konservų dėžutės - 90 metų;
  • Plastiko pakuotės - 200 metų;
  • Stiklainiai, buteliai - 900 metų.

      Todėl labai svarbu atliekas rūšiuoti ir tai daryti geriausia ten, kur atliekos susidaro - namuose. Tai labai paprasta, tereikia įvairias atliekas išskirstyti į atitinkamus konteinerius: popieriui, plastmasei, stiklui ir bendrą.  

Rūšiuodami atliekas mes:
  • išsaugosime sveiką aplinką;
  • sutaupysime gamtos išteklių ir energijos;
  • sumažinsime mišrių komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas.  

     Antrinės žaliavos - perdirbti tinkamos atliekos. Gaminti naujus daiktus iš antrinių žaliavų daug paprasčiau, pigiau, mažiau teršiama aplinka. Kuo daugiau naudojama antrinių žaliavų, tuo daugiau sutaupoma žemės turtų (gamtinių išteklių).

Daugeliui privačių namų ūkių yra išdalinti antrinių atliekų rūšiavimo konteineriai, dar dalinami trūkstami. Skirtumas tas, kad privatūs ūkiai (skirtingai nei kolektyvinės atliekų surinkimo aikštelės) turi 3 tipų konteinerius: 1- mišriom komunalinėm atliekom(atliekom, kurios susidarė po pirminio rūšiavimo), 2- plastiko,popieriaus ir metalo pakuotės atliekom, 3- stiklo pakuotės atliekom.

  

PRAŠOME GYVENTOJŲ LAIKYTIS RŪŠIAVIMO TAISYKLIŲ, ATLIEKAS RŪŠIUOTI TEISINGAI. KILUS KLAUSIMAMS, SKAMBINKITE ATLIEKŲ SURINKĖJUI TEL.: 8 641 80072, 8 428 52284, IEŠKOKITE INFORMACIJOS INTERNETINIAME TINKLAPYJE WWW.RKP.LTWWW.ZALIASISTASKAS.LT

DĖMESIO:

NETINKAMAI  IŠRŪŠIUOTOS  ATLIEKOS  NEBUS SURENKAMOS ! Netinkamai   išrūšiuotų atliekų konteineriai bus pažymėti įspėjančiuoju lipduku:

NETINKAMAI  IŠRŪŠIUOTOS  ATLIEKOS
NEBUS  SURENKAMOS !
Į individualaus naudojimo rūšiavimo konteinerius prašome mesti atliekas, nurodytas ant konteinerio informacinio lapo. Daugiau informacijos galite rasti internetiniame tinklapyje www.rkp.lt, arba skambinti tel.Nr.: 842852284

Prašome gyventojus atsakingai rūšiuoti atliekas, visų mūsų pastangomis siekime tikslo !

Taip pat įspėjame ir primename, kad privačių namų ūkių mišrių komunalinių atliekų konteineriai yra paženklinti specialiu RFID lipduku. Tai yra atliekų surinkimo operatoriaus turtas ir nuosavybė (identifikavimo ir informacijos priemonė). Gyventojai, sugadinę ar kitaip pažeidę šį lipduką, privalo informuoti apie tai atliekų surinkėją el. paštu: atliekutvarkymas.apskaitininke@rkp.lt, tel.Nr.: 8 641 80072, 8 428 52284

Atliekų surinkimo operatorius, pastebėjęs ant atliekų konteinerių piktybiškai sugadintus RFID lipdukus – jų NEAPTARNAUS.