Naujienos

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ skelbia pakartotinį nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą 2020.07.15

Parduodamo turto duomenys
Tentinis angaras ŪLA 180-71S (20 m x 9,15 m x 4,5 m).
Eksploatacijos pradžia: 2019 m. kovo 29 d.
Parduodamo turto esama vieta: Tentinis angaras sumontuotas Raseinių miesto Algirdo gatvėje esančioje automobilių parkavimo aikštelėje (pridedama fotonuotrauka).
Turtas parduodamas viešojo tiesioginio aukciono būdu.*
Aukciono rengėjas UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“.
Pradinė turto pardavimo kaina, Eur
Kainos didinimo intervalas, Eur
Aukciono dalyvio regis­travimo mokesčio dydis, Eur
Aukciono dalyvio garantinio įnašo
dydis, Eur
3 780 su PVM
20
20
100
Sąlygos aukciono laimėtojui (pirkėjui): aukciono laimėtojas (pirkėjas) privalo savo lėšomis išsimontuoti ir išsigabenti tentinio angaro konstrukciją iki su aukciono rengėju sutartos datos.
Bendrosios aukciono sąlygos: aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi bū­ti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garanti­niam įnašui ir registravimo mokesčiui sumokėti bei atsiskaityti už nekilnojamąjį turtą – UAB ,,Rasei­nių komunalinės paslaugos“, banko sąsk. Nr. LT82 7300 0100 0257 2960 AB, Swedbank banke (mok. paskirtis: RKP aukcionas).
Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, dokumentus registruoti pateikia UAB „Raseinių komuna­linės paslaugos“, Žemaičių g. 10, Raseiniai, aukciono komisijai aukciono dieną nuo 9.00 val. iki 9.45 val.
Turto apžiūra vyks nuo 2020 m. liepos 15 d. iki 2020 m. rugpjūčio 03 d. imtinai, nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
Dėl turto apžiūros kreiptis tel. 8 612 92147.
Aukciono vykdymo vieta: Žemaičių g. 10, Raseiniai (UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ pa­talpose).
Aukciono data ir laikas: 2020 m. rugpjūčio 04 d. 10 val.
Aukciono dalyviai registruodamiesi turi pateikti banko įstaigos išduotą kvitą, kuriame būtų pažy­mėta, kad konkurso dalyvis į UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ banko sąskaitą Nr. LT82 7300 0100 0257 2960, esančią AB Swedbank banke (banko kodas 73000) sumokėjo 100 Eur aukciono garan­tinį įnašą ir 20 Eur dalyvio mokestį. Garantinis aukciono laimėtojo įnašas bus įskaitomas į pardavi­mo kainą. Aukciono dalyviams, pralaimėjusiems aukcioną, pradinis įnašas grąžinamas.
*Viešo aukciono sąlygas rasite internetinėje svetainėje www.rkp.lt.
Dėl aukciono sąlygų informaciją teikia UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ inžinierius Artū­ras Pareigis, tel. 8 630 53 348, el. p. inzinierius@rkp.lt.

 

Dėmesio!

Informuojame, kad UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" administruojamoje prekyvietėje Vilniaus g. 130b yra laisvų prekybinių vietų (prekybai pramoninėmis prekėmis). 1mkaina 1 mėn. 7,52 Eur su PVM.
Sudaromos nuomos sutartys. 
Sumokant nuomą už 3 mėn. ir daugiau (iki 12 mėn.) taikoma 15% nuolaida.
Daugiau informacijos tel. Nr. 8 648 77745.

 

UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja negyvenamas patalpas Dubysos g. 14a, Raseiniai

Nuomojamo pastato paskirtis: pastatas – pirtis, unikalus daikto Nr.:7296-9012-1018
Bendras išnuomojamas plotas: 119,16 m2;
Nuomos sąlygos: patalpos išnuomojamos pirties ir su ja susijusių paslaugų veiklai vykdyti.
Visa aktuali informacija teikiama įmonės internetiniame tinklapyje www.rkp.lt taip pat telefonu 8 630 53348 (inžinierius Artūras Pareigis).
Su UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių Dubysos g. 14a, Raseiniai, nuomos viešo konkurso sąlygomis ir negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties projektu galite susipažint čia.

 

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą

Parduodamo turto duomenys
Tentinis angaras ŪLA 180-71S (20 m x 9,15 m x 4,5 m).
Eksploatacijos pradžia: 2019 m. kovo 29 d.
Parduodamo turto esama vieta: Tentinis angaras sumontuotas Raseinių miesto Algirdo gatvėje esančioje automobilių parkavimo aikštelėje (pridedama fotonuotrauka).
Turtas parduodamas viešojo tiesioginio aukciono būdu.*
Aukciono rengėjas UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“.
 Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina, Eur
Kainos didinimo intervalas, Eur
Aukciono dalyvio regis­travimo mokesčio dydis, Eur
Aukciono dalyvio garantinio įnašo
dydis, Eur
5400 su PVM
20
20
100
Sąlygos aukciono laimėtojui (pirkėjui): aukciono laimėtojas (pirkėjas) privalo savo lėšomis išsimontuoti ir išsigabenti tentinio angaro konstrukciją iki su aukciono rengėju sutartos datos.
Bendrosios aukciono sąlygos: aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi bū­ti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garanti­niam įnašui ir registravimo mokesčiui sumokėti bei atsiskaityti už nekilnojamąjį turtą – UAB ,,Rasei­nių komunalinės paslaugos“, banko sąsk. Nr. LT82 7300 0100 0257 2960 AB, Swedbank banke (mok. paskirtis: RKP aukcionas).
Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, dokumentus registruoti pateikia UAB „Raseinių komuna­linės paslaugos“, Žemaičių g. 10, Raseiniai, aukciono komisijai aukciono dieną nuo 9.00 val. iki 9.45 val.
Turto apžiūra vyks nuo 2020 m. birželio 13 d. iki 2020 m. liepos 11 d. imtinai, nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
Dėl turto apžiūros kreiptis tel. 8 612 92147.
Aukciono vykdymo vieta: Žemaičių g. 10, Raseiniai (UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ pa­talpose).
Aukciono data ir laikas: 2020 m. liepos 15 d. 10 val.
Aukciono dalyviai registruodamiesi turi pateikti banko įstaigos išduotą kvitą, kuriame būtų pažy­mėta, kad konkurso dalyvis į UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ banko sąskaitą Nr. LT82 7300 0100 0257 2960, esančią AB Swedbank banke (banko kodas 73000) sumokėjo 100 Eur aukciono garan­tinį įnašą ir 20 Eur dalyvio mokestį. Garantinis aukciono laimėtojo įnašas bus įskaitomas į pardavi­mo kainą. Aukciono dalyviams, pralaimėjusiems aukcioną, pradinis įnašas grąžinamas.
*Viešo aukciono sąlygas rasite internetinėje svetainėje www.rkp.lt.
Dėl aukciono sąlygų informaciją teikia UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ inžinierius Artū­ras Pareigis, tel. 8 630 53 348, el. p. inzinierius@rkp.lt.

 

Atgal 1 2 3 4 Pirmyn
X