Naujienos

Paraiškos daugiabučių renovacijai bus priimamos iki metų pabaigos 2021.05.14

Aplinkos ministro įsakymu pratęsiamas terminas teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą – jos bus priimamos iki gruodžio 31 d.
„Šiuo metu esame gavę jau  daugiau nei 100 paraiškų. Įvertinę karantino keliamus sunkumus, matome, kad daugiabučių gyventojams reikia daugiau laiko susirinkimams, aptarimams, sprendimų priėmimui, todėl kvietimo terminas buvo pratęstas iki šių metų pabaigos“, –  teigia Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta.
Daugiabučiuose, kuriuose sprendimai dar nėra priimti, susirinkimai vyksta vaizdo skambučių formatu. Balsavimas vyksta raštu, balsadėžių ar pašto dėžučių pagalba. Tačiau sprendimo priėmimo elektroninėmis priemonėmis būdas tinkamas ne visiems daugiabučiams ir daugelis administratorių laukia karantino pabaigos ir galimybės organizuoti gyvus susirinkimus.
Būsto energijos taupymo agentūra primena, kad paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.
Pagal kvietime numatytas sąlygas valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti ir kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Papildomai teikiama 100 proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu.
Be to, sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai bei karštam vandeniui gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės kolektorius ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms gali būti skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.
Kvietime nustatytas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 m2 ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms.
Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) tiesiogiai arba naudojantis pašto ir pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.
Šiuo metu yra įgyvendinama apie 600 daugiabučių atnaujinimo projektų, dar apie 800 projektų yra skirtingose projektų parengimo stadijose. Šiemet atnaujinta 110 daugiabučių. Gauti konsultaciją būsto atnaujinimo klausimais galima paskambinus nemokama telefono linija 8 800 200 12.
 
 

 

Pranešimas daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. 1, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą balsavimą raštu 2021.05.12

Organizatorius: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Žemaičių g. 10, LT-60119 Raseiniai, Tel. +370 428 51 578, El. paštas info@rkp.lt, interneto svetainė www.rkp.lt, kontaktinis asmuo atsakingas už balsavimo organizavimą- projektų koordinatorė renovacijai Monika Pocienė.
 
Pranešimas apie organizuojamą balsavimą raštu  taip pat paskelbtas namo skelbimų lentoje bei įmetant pranešimą į pašto dėžutes.
Svarstomi klausimai:
  1. Namo balkonų ekspertizės pirkimas iš namo kaupiamųjų lėšų.
  2. Namo balkonų stiprinimo darbų įtraukimas į atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą.
  3. Namo atstovo rinkimas.
Svarstomų klausimų paaiškinimai:
  1. Dėl prastos balkonų būklės reikalinga atlikti ekspertizę ir parengti jų stiprinimo būdo pasiūlymą. Siūloma pirkti balkonų ekspertizės darbus iš namo kaupiamųjų lėšų.
  2. Kadangi tikslinamas investicijų planas, balkonų stiprinimo darbus siūloma įtraukti į investicijų planą, tuo pačiu pasinaudoti valstybės parama.
  3. Administratorius gavo 2021-04-28 d. iš namo gyventojų pageidavimą, išrinkti naują namo atstovą. Siūloma išrinkti namo atstove - Renatą Dobrovolskienę.
Pateikti klausimus, nuomonę ar gauti informaciją balsavimo darbotvarkės klausimu galima telefonu 864594500 arba el. paštu renovacija1@rkp.lt  
Balsavimas raštu vyks: nuo 2021-05-26 iki 2021-06-09  17:00val
Balsavimo biuleteniai bus įteikiami asmeniškai arba įdedant į pašto dėžutes.
Balsavimo biuletenius prašome grąžinti:
- grąžinti (pateikiant vietoje) adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai įmetant į pašto dėžutę prie durų.
- išsiunčiant nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį el. pašto adresu renovacija1@rkp.lt
Komisijos posėdyje kviečiame dalyvauti savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymas turi būti pareikštas raštu informuojant organizatorių (nurodomi informavimo būdai) per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo dienos šiais būdais:
-elektroniniu paštu: renovacija1@rkp.lt
-pateiktas vietoje adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai
Balsų skaičiavimas vyks 2021-06-10 09:00 val.

 

DĖMESIO! 2021.05.12

Pigiau parduodamos likusios našlaitės. Pardavimo kaina 0,30 ct už vienetą. Geltonų yra 60 vnt., mėlynų - 15 vnt.

Norėdami įsigyti susisiekite Tel. Nr. 8 659 26387.

 


 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI 2021.05.12

2021 m. kovo 17 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-253 UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ paskirta Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administratoriumi.

Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ 4 punktu, kuriame nurodyta, kad „Priskirtų kiemo teritorijų prie daugiabučių namų priežiūrą organizuoja butų savininkai, bendrijos arba rajono Savivaldybės skirti administratoriai“, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vykdys priskirtų teritorijų esančių prie administruojamų daugiabučių namų žolės pjovimo darbus (1 kv. m. kaina 0,043 be PVM – 0,052 su PVM).

Daugiabučių namų gyventojai, kurie nuspręs namo teritorijos žolę šienauti patys, turi pranešti raštu UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padaliniui el. p. buhalterijabustas@rkp.lt.


 

Atgal 1 2 3 ... 9 Pirmyn
X