Naujienos

Daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. 1, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą balsavimą raštu

2021 03 31
Organizatorius: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Žemaičių g. 10, LT-60119 Raseiniai, Tel. +370 428 51 578 El. paštas info@rkp.lt, interneto svetainė www.rkp.lt, kontaktinis asmuo atsakingas už balsavimo organizavimą - projektų koordinatorė renovacijai Monika Pocienė.
Pranešimas apie organizuojamą balsavimą raštu paskelbtas UAB „Raseinių komunalinės paslaugos" tinklalapyje www.rkp.lt, taip pat paskelbta namo skelbimų lentoje bei įmetant pranešimą į pašto dėžutes.
Svarstomas klausimas:
1. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano koregavimas.
Po statybos leidimo gavimo, rangos darbai perkami jau ketvirtą kartą, bet pasiūlymų negauta. Akivaizdu kad investicijų plane numatyta kaina per maža, todėl reikalingas investicijų plano koregavimas numatant didesnę sumą. Pateikti klausimus, nuomonę ar gauti informaciją balsavimo darbotvarkės klausimu galima telefonu 8 645 94 500 arba el. paštu renovacija1@rkp.lt                 
Balsavimas raštu vyks: nuo 2021-03-30 iki 2021-04-13  12:00val
Balsavimo biuleteniai bus įteikiami asmeniškai arba įdedant į pašto dėžutes.
Balsavimo biuletenius prašome grąžinti:
- grąžinti (pateikiant vietoje) adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai įmetant į pašto dėžutę prie durų.
- išsiunčiant nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį el. pašto adresu renovacija1@rkp.lt
Komisijos posėdyje kviečiame dalyvauti savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymas turi būti pareikštas raštu informuojant organizatorių (nurodomi informavimo būdai) per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo dienos šiais būdais:
-elektroniniu paštu: renovacija1@rkp.lt
-pateiktas vietoje adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai
Balsų skaičiavimas vyks 2021-04-14 9:00 val.