Skelbimai

UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ SKELBIA PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI ILGALAIKIO TURTO PARDAVIMĄ VIEŠAME AUKCIONE

2021 09 29
 Parduodamo turto sąrašas

Eil. Nr.

Turto pavadinimas/

Aukciono Nr.

Turto būklė

Turto apžiūros vieta

Pradinė parduodamo turto kaina, Eur

Kainos didinimo intervalas, Eur

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis, Eur

Aukciono dalyvio garantinio įnašo

dydis, Eur

1.

Spec. aut. VOLVO 940, EFT740 (katafalkas)

Nr. 215680

Netinkamas eksploatuoti

Viduklė

500,00

10,00

10,00

50,00

2.

Traktorius T-40 28-23 LC

Nr. 215702

Netinkamas eksploatuoti

Ariogala

1 200,00

10,00

10,00

120,00

3.

Traktorius T-16 3470TL

Nr. 215703

Netinkamas eksploatuoti

Ariogala

1 800,00

10,00

10,00

180,00

4.

Autokranas ZIL4314 ZVF817

Nr. 215704

Netinkamas eksploatuoti

Ariogala

3 000,00

10,00

10,00

300,00

5.

Automašina GAZ53 FDB790

Nr. 215739

Netinkamas eksploatuoti

Ariogala

500,00

10,00

10,00

50,00

6.

Peugeot Partner ZMZ772

Nr. 215741

Netinkamas eksploatuoti

Raseiniai

150,00

10,00

10,00

15,00

7.

Autobokštelis ZJR167

Nr. 215743

Netinkamas eksploatuoti

Ariogala

2 000,00

10,00

10,00

200,00

8.

Opel COMBO ECF850

Nr. 215744

Netinkamas eksploatuoti

Raseiniai

500,00

10,00

10,00

50,00

9.

VW Passat Basis HCU020

Nr. 215746

Netinkamas eksploatuoti

Raseiniai

350,00

10,00

10,00

35,00

10.

GAZ 53

 ZJE208

Nr. 215749

Netinkamas eksploatuoti

Ariogala

500,00

10,00

10,00

50,00

11.

Peugeot Partner      ANF863

Nr. 215750

Netinkamas eksploatuoti

Raseiniai

250,00

10,00

10,00

25,00

 
            Kita aukciono informacija:
  • www.evarzytynes.lt sistemoje (kiekvienas turtas parduodamas atskirai)
  • Aukciono rūšis – kiti aukcionai;
  • Dalyvių į elektroninį aukcioną registracijos pradžia 2021-10-11 00:00;
  • Dalyvių į elektroninį aukcioną registracijos pabaiga 2021-10-15 23:59;
  • Elektroninio aukciono pradžia 2021-10-25 09:00;
  • Elektroninio aukciono pabaiga 2021-10-26 13:59;
  • Turto apžiūra vyks 2021 m. rugsėjo 30 d. – 2021 m. spalio 22 d.
Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione (toliau – aukcione), privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje, internetiniame puslapyje http://www.evarzytines.lt. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.
Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registracijos ir garantinį įnašą.Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.
Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaromos pirkimo – pardavimo sutartys. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas buvo parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.
Atsiskaitomosios sąskaitos aukciono dalyvio garantiniam įnašui bei atsiskaityti už turtą rekvizitai: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (įmonės kodas 172208281), Nr. LT827300010002572960, AB „Swedbank“, banko kodas 73000. Atlikdamas mokėjimą aukciono dalyvis mokėjimo paskirtyje turi nurodyti parduodamo turto pavadinimą.
Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka:
1. Aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti  aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu: viesiejipirkimai@rkp.lt .
2. Parduoto turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pardavimo aukcione dienos, o visa  turto kaina turi būti sumokėta iki turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas teisės aktų nustatyta tvarka:
1. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir turto įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
5. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus (jei taikoma).
Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną pateikia:
1. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
3. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus (jei taikoma).
Informacija apie parduodamo turto būklę ir panaudojimo ar plėtros galimybes: turtas parduodamas esamos būklės.
Informaciją apie parduodamą turtą ir registravimą į aukcioną ir k.t. teikia Viešųjų pirkimų ir darbų saugos specialistė Agnė Stankutė-Samalionienė, tel. 8 428 51578, el. p. viesiejipirkimai@rkp.lt
Informaciją apie parduodamo turto apžiūrą  teikia:
Mechanizacijos skyriaus vadovas Arvydas Juodelis, tel. Nr. 8 612 92148 (Raseiniai);
Ariogalos skyriaus meistras Arvydas Bulzgys, tel. Nr. 8 650 01601 (Ariogala);
Viduklės skyriaus meistras Virginijus Užmedzkis, tel. Nr. 8 615 23526 (Viduklė).