Skelbimai

Pranešimas apie susirinkimą daugiabučio Ataugos g. 24, Viduklė, savininkams

2023 11 27
2023 m. gruodžio 5 d. 17:15 val. Viduklės seniūnijos salėje
Įvyks daugiabučio namo, esančio Ataugos g. 24, Viduklė (toliau – Namas) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Darbotvarkė:
  1. Dėl daugiabučio namo Ataugos g. 24, Viduklė atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano aptarimo.
 
Su namo Investicijų planu galima susipažinti el. paštu renovacija1@rkp.lt ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ būsto priežiūros padalinyje, Maironio g. 10, Raseiniai. Visa informacija tel. 8 645 94500.
 
Dalyvavimas BŪTINAS!
Būsto priežiūros padalinio informaciją galite rasti www.rkp.lt puslapio skiltyje „Būsto priežiūra“, tel. 8 428 51561.