Skelbimai

Pranešimas daugiabučių gyvenamųjų namų: Ateities g. 19, Maironio g. 76A, Rytų g. 2, 4, 6, Turgaus g. 16, 18, 20, 22, 24, Vaižganto g. 1, Vytauto Didžiojo g. 3, 13, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą balsavimą raštu

2022 02 07
Organizatorius: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, Žemaičių g. 10,  LT – 60119 Raseiniai, tel.: (8 428) 51 578 , el. p.: info@rkp.lt, kontaktinis asmuo atsakingas už balsavimo organizavimą – techninis prižiūrėtojas Kęstutis Baltrušaitis.
 
Pranešimas apie organizuojamą balsavimą raštu paskelbtas namo skelbimų lentoje.
 
Svarstomi klausimai:
1. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo aprūpinimo energija būdo – elektros energijos pasirinkimo ir daugiabučio namo elektros vidaus tinklų įrengimo ir (ar) pertvarkymo laiptinėse ir bendros paskirties patalpose, bei butų instaliacijos pertvarkymo, pašalinant SND balioną ir įrangos (elektrinės), reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti, įsigijimo.
 
Su siūlomais sprendimų projektais susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar informaciją svarstomais klausimais galima adresu Maironio g. 10, Raseiniai, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, el. paštu renovacija3@rkp.lt arba tel.: 8 699 56 845.
                       
Balsavimas raštu vyks: nuo 2022-02-21 iki 2022-03-07  9:00 val.
Balsavimo biuleteniai bus įdedami į pašto dėžutes.
 
Balsavimo biuletenius prašome grąžinti:
pateikiant vietoje adresu: UAB  „Raseinių komunalinės paslaugos“, Maironio g. 10, Raseiniai įmetant į pašto dėžutę prie durų;
išsiunčiant nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį el. pašto adresu renovacija3@rkp.lt;
- grąžinant balsavimo organizatoriui kitu būdu;
- paskambinus darbo valandomis telefonu 8 699 56 845 ir atsakingi darbuotojai atvyks paimti užpildytą balsavimo raštu biuletenį.
                                                                    
Komisijos posėdyje kviečiame dalyvauti savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymas turi būti pareikštas raštu informuojant organizatorių (nurodomi informavimo būdai) per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo dienos šiais būdais:
-elektroniniu paštu renovacija3@rkp.lt .
-pateiktas vietoje adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, Maironio g. 10, Raseiniai.
 
Balsų skaičiavimas vyks 2022-03-07 09:30 val.