Skelbimai

Pranešimas Turgaus g. 20, Raseiniai, daugiabučio namo gyventojams

2023 10 30

Aktuali informacija daugiabučio namo Turgaus g. 20, Raseiniai,  gyventojams 

Namo administratorius UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ pateikia informaciją:

  1. 2023-10-18 d. įvyko butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas dėl pritarimo atnaujinimo (modernizavimo) darbams. Balsavime iš viso dalyvavo - 10 savininkų, išankstinių balsavimo biuletenių gauta - 3, susirinkime balsavo - 7. Balsuota: „Pritarti“ – 7, „Nepritarti“ – 3. 58 proc. balsų dauguma  nutarta pritarti dalyvavimui atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
  2. Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 proc.; nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.
  3. 2023-10-25 d. UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ gavo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ raštą dėl prastos namo inžinierinių tinklų būklės  (gautas raštas pridedamas susipažinimui). 

Būsto priežiūros padalinio informaciją galite rasti www.rkp.lt puslapio skiltyje „Būsto priežiūra“, tel. 8 428 51561.