Skelbimai

Pranešimas apie susirinkimą Pieninės g. 5, Raseiniai namo gyventojams

2022 08 30
 
2022 m. rugsėjo 13 d. 17.15 val.  prie namo Pieninės  g. 5,  Raseiniai
(Susirinkimo data ir laikas)             (Susirinkimo vietos adresas ir kitas apibūdinimas)
 
 įvyks daugiabučio namo, esančio Pieninės g. 5, Raseiniai  butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas.
 
Darbotvarkė:
  1. Dėl administruojamo daugiabučio namo 2021 m. veiklos ataskaitos.
  2. Dėl bendro naudojimo objektų pagal privalomuosius priežiūros reikalavimus ilgalaikio plano sudarymo.
  3. Dėl namo atstovo (ar laiptinių atstovų) rinkimo.
  4. Dėl daugiabučio namo modernizavimo svarstymo.
  5. Kiti einamieji klausimai.
 
Kviečiame aktyviai dalyvauti!