Skelbimai

Pranešimas apie susirinkimą daugiabučio V. Grybo g. 16, Raseiniai savininkams

2024 01 25
2024 m. vasario 1 d. 18:00 val. Raseinių miesto seniūnijoje, Maironio g. 38,  Raseiniai
Įvyks daugiabučio namo, esančio V. Grybo g. 16, Raseiniai (toliau – Namas) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Darbotvarkė:
  1. Dėl administruojamo daugiabučio namo 2023 m. veiklos ataskaitos.
  2. Dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto tolimesnio įgyvendinimo ir kainos padidinimo iki 530 000,00 Eur.
  3. Kiti einamieji klausimai.

Informuojame, kad nepavyksta nupirkti daugiabučiui namui V. Grybo g. 16, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų. Viešasis pirkimas skelbtas kelis kartus, bet pasiūlymų nebuvo pateikta, konkursai neįvykdavo. Apklausus rangovus, paaiškėjo, kad reikia didinti rangos darbų sumą, bent iki 530 000,00 Eur (dabar – 479 779,31 Eur), kad įvyktų pirkimas.

Dalyvaujant susirinkime prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
(jei keitėsi pavardė, šį faktą patvirtinantį dokumentą (santuokos arba ištuokos liudijimas, kt. dokumentas). Buto savininko įgaliotas asmuo turi pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą (kopiją).