Skelbimai

Pranešimas apie susirinkimą daugiabučio Maironio g. 76, Raseiniai savininkams

2024 01 25
2024 m. vasario 1 d. 17:00 val. Raseinių miesto seniūnijoje, Maironio g. 38, Raseiniai
Įvyks daugiabučio namo, esančio Maironio g. 76, Raseiniai (toliau – Namas) butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Darbotvarkė:
  1. Dėl administruojamo daugiabučio namo 2023 m. veiklos ataskaitos.
  2. Dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto tolimesnio įgyvendinimo ir kainos padidinimo iki 360 000,00 Eur.
  3. Kiti einamieji klausimai.

Informuojame, kad nepavyksta nupirkti daugiabučiui namui Maironio g. 76, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų. Viešasis pirkimas skelbtas kelis kartus, bet pasiūlymų nebuvo pateikta, konkursai neįvykdavo. Apklausus rangovus, paaiškėjo, kad reikia didinti rangos darbų sumą, bent iki 360 000,00 Eur (dabar – 334 047,97 Eur), kad įvyktų pirkimas.

Dalyvaujant susirinkime prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
(jei keitėsi pavardė, šį faktą patvirtinantį dokumentą (santuokos arba ištuokos liudijimas, kt. dokumentas). Buto savininko įgaliotas asmuo turi pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą (kopiją).