Skelbimai

KVIETIMAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATSTOVAMS, DĖL SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ DAUGIABUČIUOSE PAKEITIMO KITAIS ENERGIJOS ŠALTINIAIS

2022 02 04
Nuo 2022 m. vasario 1 d. daugiabučių namų atstovai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė).
Pareiškėjai
Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.
Valstybės paramos suma
2022 metais numatoma skirti 9 582 000 (devyni milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) eurų projektams įgyvendinti, įskaitant ir lėšas Agentūrai už Priemonės administravimą. Daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 9 082 000 (devyni milijonai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) eurų, o skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų.
Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos:
daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;
butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;
įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui;
daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.
Pareiškėjams taikomi reikalavimai
Daugiabučio namo atstovas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio (-ių) namo (-ų) butų ar kitų patalpų savininkus.
Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.
Rezervinės 2021 m. paraiškos
2022 metais pirmenybė dėl finansavimo skyrimo suteikiama 2021 metais teiktoms paraiškoms, tačiau nefinansuotoms paraiškoms pagal Agentūros sudarytą ir su Ministerija suderintą priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ 2021 m. rezervinių paraiškų sąrašą (toliau – 2021 m. rezervinių paraiškų sąrašas). Į 2021 m. rezervinių paraiškų sąrašą įtraukiamos paraiškos, kurioms 2021 metais nepakako finansavimo lėšų ir kurioms finansavimas buvo skirtas, tačiau projektai per 2021 metus nebuvo įgyvendinti arba nebaigti įgyvendinti;
UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ – DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIUS, INFORMUOJA:
Rezervinis daugiabučių sąrašas, kuriuose artimiausiu metu bus vykdomas elektros darbų konkursas:
            
Daugiabučių sąrašas, kuriuose 2022 m.  bus vykdoma SND programa ir artimiausiu metu bus skelbiamas butų  ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl SND balionų  keitimo į elektrines virykles ir instaliacijos pertvarkymo pritarimo:
       
ADMINISTRATORIUS primena, kad kol nebus papildomos informacijos namo skelbimų lentose, elektrinių viryklių pirkti negalima,  nes lėšos nebus kompensuojamos ir programos lėšų.                               
Dėl SND balionų keitimo programos ar kitais susijusiais klausimais galite kreiptis:
į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos" būsto priežiūros padalinį
Maironio g. 10, Raseiniai
Tel. Nr.: 8 699 56 845, El. paštu: renovacija3@rkp.lt