Naujienos

Tęsiamas biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerių dalinimas

2023 05 15
Raseinių rajono savivaldybės administracija įgyvendindama projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ tęsia biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerių (240 l talpos) individualioms valdoms dalinimą. Dalinimą vykdo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“.
Nurodytų gyvenviečių individualių namų savininkams/naudotojams konteineriai bus išvežioti individualiai, taip pat kviečiame pačius savininkus/naudotojus (pagal galimybes) atvykti ir pasiimti jiems skirtus konteinerius į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“. Konteinerių dalinimas pradedamas nuo 2023-05-22. Bioskaidžių atliekų surinkimo grafikas bus skelbiamas išdalinus konteinerius (surinkimą planuojama vykdyti ne anksčiau, kaip nuo 2023-09-01).
Informaciją, dėl konteinerių dalinimo teikia UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ atliekų tvarkymo sk. el. p. atliekutvarkymas@rkp.lt; arba telefonu Nr.: (8 428) 52 284.
 Gyvenvietės, kuriose bus dalinami konteineriai:
1. Viduklės mstl.
2. Nemakščių mstl.
3. Šiluvos mstl.
4. Girkalnio mstl.
5. Sujainių k.
6. Betygalos mstl.
7. Virgainių k.
8. Norgėlų k.
9. Kaulakių k.
10. Paliepių k.
11. Gruzdiškės k.
12. Kalnujų mstl.
12. Ramonų k.
14. Butkiškės k.
15. Gylių k.
16. Slabados k.