Naujienos

Renovacijos darbų kalendorius sparčiai pildomas

2024 05 20
         Vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programą Raseinių mieste ir rajone jau atnaujinti 38 daugiabučiai gyvenamieji namai ir gauti Statybos užbaigimo aktai. Šiuo metu džiugi žinia ariogališkiams.  Baigiamas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutis namas Melioratorių g. 4, Ariogala, jau vykdomos statybos užbaigimo procedūros. Šis namas bus pirmasis Ariogaloje, kuris bus atnaujintas (modernizuotas).

          UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinio darbų sparta dar labiau padidėjo baigiantis 2023 metams, o 2024 metų naujų darbų startas itin rezultatyvus. 2024 metų gegužės mėnesį 4 namams adresu: Maironio g. 6, Maironio g. 76, Turgaus g. 33 ir Vaižganto g. 5A, Raseiniai,  jau pradedami vykdyti rangos darbai, perduodamos statybvietės. Ypatingai gera žinia iš šio ketvertuko, kad po ilgo sąstingio, gyventojų nesutarimo ir kitų kliūčių, netrukus prasidės darbai centrinėje miesto gatvėje atnaujinant itin blogos būklės daugiabutį namą Maironio g. 6, Raseiniai.

          Pateikiame kitą aktualią informaciją, kad dalyje daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems yra parengti techniniai darbo projektai ir apmokėti Valstybės lėšomis, renovacijos darbai nėra vykdomi, kadangi rangos darbų pirkimo konkursuose nedalyvavo nei vienas galimas rangovas. Šių objektų rangos darbų kaina, numatyta investiciniuose planuose, neatitinka šių dienų rinkos kainos. Kainų perskaičiavimui daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai pritarė, tačiau neužtekus lėšų kredito teikimui AB „Šiaulių banke“, pagal 12 vardinį kvietimą namams vyks perbalsavimas dėl finansuotojo keitimo į INVEGA. Gyventojų susirinkimai jau suplanuoti daugiabučiuose namuose Maironio g. 12 ir Grybo g. 16, Raseiniai, todėl modernizavimo pradžia labai tikėtina bus dar šiais metais.

          Pagal 10 kvietimą  „A“ klasei energinio naudingumo klasei pasiekti buvo galima teikti paraiškas iki 2024 m. kovo mėn. ir svarbi šio kvietimo naujovė buvo aukštesni reikalavimai teikiant valstybės paramą energinio efektyvumo didinimo priemonėms. Šio kvietimo daugiabučiams namams valstybės parama bus skiriama tik projektams, pasiekusiems „A“ pastato energinio naudingumo klasę. Projektams numatomas lengvatinis  kreditas, 100 proc. subsidija faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių (statybų techninei priežiūrai, projekto parengimo dalims, administravimo išlaidoms), 30 proc. kompensacija energinio efektyvumo priemonėms bei papildoma 20 proc. kompensacija šilumos ūkio atnaujinimui įgyvendinus projektą. Šiame etape pareiškė norą dalyvauti 13 daugiabučių namų, tačiau 2 daugiabučių namų gyventojai nespėjo susitvarkyti reikiamų dokumentų ir nesuspėta pateikti paraiška į šį kvietimą. 11 namų yra parengti ir pristatyti investicijų planai, iš jų 6 daugiabučiai namai pritarė atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdymui. Pritarusiems 5 namams jau yra pasirašytos Valstybės paramos sutartys ir 2 namams jau rengiami techniniai darbo projektai. Aktyviai ir atsakingai dirbantis kolektyvas ir iniciatyvūs namų gyventojai pasiekė puikius rezultatus. Natūralu, kad visi žmonės nori gyventi gražioje bei tvarkingoje aplinkoje. Juk namai – vieta, kurioje praleidžiama itin daug laiko.

          Kitų namų atnaujinimu besidominančius gyventojus informuojame,  kad 2023 m. rugsėjo 14 d. buvo paskelbtas kvietimas skydinei daugiabučių renovacijai „B“ energinio naudingumo klasei pasiekti. Tai naujovė. Paraiškas dar galima pateikti iki 2024 m. rugsėjo 30 d.. Susidomėjusius šiuo kvietimu informuojame, kad ne visiems namams tinkamas šis atnaujinimo būdas. Platesnę informaciją galite rasti APVA tinklapyje, adresu www.apva.lt.

          Taip pat norime priminti ir dar vieną svarbią aktualią informaciją, kad asmenims, gaunantiems mažas pajamas ir kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacija, Valstybė kompensuoja šimtą procentų visų su daugiabučio renovacija susijusių investicijų. Kompensavimo būdas: paskola ir palūkanos kas mėnesį dengiamos Valstybės lėšomis.

          Bendras darbas, darbuotojų žinios, aktyvi komunikacija su APVA ir sutarimas su gyventojais atneša puikius rezultatus. Todėl patiems gyventojams svarbu sekti darbų eigą, kontaktuoti su vykdytojais, jeigu kiltų kokių nors nesklandumų, aktyvus ir kompetentingas jų dalyvavimas yra tik sveikintinas.

 Būsto priežiūros padalinio informacija