Naujienos

Pranešimas daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. 1, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą balsavimą raštu

2021 05 12
Organizatorius: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Žemaičių g. 10, LT-60119 Raseiniai, Tel. (8 428) 51 578, El. paštas info@rkp.lt, interneto svetainė www.rkp.lt, kontaktinis asmuo atsakingas už balsavimo organizavimą- projektų koordinatorė renovacijai Monika Pocienė.
 
Pranešimas apie organizuojamą balsavimą raštu  taip pat paskelbtas namo skelbimų lentoje bei įmetant pranešimą į pašto dėžutes.
Svarstomi klausimai:
  1. Namo balkonų ekspertizės pirkimas iš namo kaupiamųjų lėšų.
  2. Namo balkonų stiprinimo darbų įtraukimas į atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą.
  3. Namo atstovo rinkimas.
Svarstomų klausimų paaiškinimai:
  1. Dėl prastos balkonų būklės reikalinga atlikti ekspertizę ir parengti jų stiprinimo būdo pasiūlymą. Siūloma pirkti balkonų ekspertizės darbus iš namo kaupiamųjų lėšų.
  2. Kadangi tikslinamas investicijų planas, balkonų stiprinimo darbus siūloma įtraukti į investicijų planą, tuo pačiu pasinaudoti valstybės parama.
  3. Administratorius gavo 2021-04-28 d. iš namo gyventojų pageidavimą, išrinkti naują namo atstovą. Siūloma išrinkti namo atstove - Renatą Dobrovolskienę.
Pateikti klausimus, nuomonę ar gauti informaciją balsavimo darbotvarkės klausimu galima telefonu 864594500 arba el. paštu renovacija1@rkp.lt  
Balsavimas raštu vyks: nuo 2021-05-26 iki 2021-06-09  17:00val
Balsavimo biuleteniai bus įteikiami asmeniškai arba įdedant į pašto dėžutes.
Balsavimo biuletenius prašome grąžinti:
- grąžinti (pateikiant vietoje) adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai įmetant į pašto dėžutę prie durų.
- išsiunčiant nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį el. pašto adresu renovacija1@rkp.lt
Komisijos posėdyje kviečiame dalyvauti savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymas turi būti pareikštas raštu informuojant organizatorių (nurodomi informavimo būdai) per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo dienos šiais būdais:
-elektroniniu paštu: renovacija1@rkp.lt
-pateiktas vietoje adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai
Balsų skaičiavimas vyks 2021-06-10 09:00 val.