Naujienos

Paskelbtas galutinis VIII etapo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas

2022 05 05
2022 m. gegužės 2 d. paskelbtas galutinis VIII etapo finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas. Viso patvirtinti 784 namų projektai, kurių bendra suplanuota Rangos darbų suma pagal Investicijų planą siekia daugiau kaip 435 mln. eurų.  Į šį sąrašą įtraukti 4 Raseinių mieste esantys namai:
  1. Maironio g. 12, Raseiniai (projektas perkeltas iš III etapo).
  2. Vaižganto g. 5A, Raseiniai.
  3. Maironio g. 76, Raseiniai.
  4. V. Grybo g. 16, Raseiniai.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 8  d. įsakymu Nr.T1-305 

Keista 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. T1-

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos14 d. įsakymu Nr. D1-405 paskelbtą Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) (aktuali redakcija), sudarytas finansuojamų (atnaujinimo) modernizavimo projektų sąrašas

Eil. Nr.

IP numeris

Modernizuojamo (atnaujinamo) daugiabučio namo adresas

Savivaldybė

Suplanuota Rangos darbų suma (IP)

Ištrauka iš sąrašo

140

KJS81043K

Maironio g. 12, Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybė

190125,85

502

KJS81030K

Vaižganto g. 5A, Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybė

1025774,98

503

KJS81041K

Maironio g. 76, Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybė

334047,97

504

KJS81051K

V. Grybo g. 16, Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybė

479779,31

----------------------

Iš viso

2 029 728,11