Naujienos

Gyventojų dėmesiui

2023 01 06
Informuojame, kad nuo 2023 m. vasario 1 d. nebus skaičiuojamas ir renkamas Bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų remonto mokestis. Administratorius UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ VADOVAUSIS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMU NR. TS-31 „DĖL MAKSIMALIŲ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ patvirtintais maksimaliais bendrojo  naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifais. Už visus bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbus ir darbus, kurie būtini atlikti pagal privalomuosius statinių  naudojimo priežiūros reikalavimus  bus apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos, pagal sudaromus atliktų darbų aktus. Administratorius savo jėgomis atlieka darbus vadovaujantis RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMU NR. TS-336 „DĖL UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PRIVALOMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“   Daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius skaičiuoja ir pateikia mokestinius pranešimus, vadovaujantis DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATAIS (Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831). Daugiau informacijos www.rkp.lt/daugiabuciu-administravimas/; www.rkp.lt/administracine-informacija/.
 
                                 UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ informacija