Naujienos

Pranešimas daugiabučių gyvenamųjų namų Stonų g. 3 ir Jaunimo g. 25, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamus susirinkimus 2021.05.20

2021 m. gegužės 31 d. įvyks daugiabučių namų esančių Stonų g. 3, Raseiniai 17:10 val. ir Jaunimo g. 25, Raseiniai 17:50 val., butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimai, laikantis būtinų saugumo dėl Covid-19 reikalavimų, prašome taisyklingai dėvėti veido apsaugos priemones.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo, kad UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ taptu nauju renovacijos projekto administratoriumi.
2. Einami klausimai.
 
Su siūlomais sprendimais galima susipažinti:
Su siūlomais sprendimais susipažinti ir klausimus, nuomonę ar informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais galima pateikti adresu Maironio g. 10, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinyje arba el. paštu renovacija2@rkp.lt iki 2021-05-31 nuo 8.00 iki 15.00 val.
                     
Informuojame, kad:
Kadangi 2020 m. lapkričio  mėn. 18 d. UAB „Raseinių butų ūkis" buvo likviduota, daugiabučių namų Stonų g. 3, Raseiniai 2018 m. 12 mėn. 11 d. ir Jaunimo g. 25, Raseiniai 2018 m. 12 mėn. 18 d. butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu UAB „Raseinių butų ūkis" pavestas namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas ir administravimas, jo įgyvendinimas, finansavimas, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu, nuo 2021m. gegužės mėn. 31d. pavedamas naujajam projekto administratoriui UAB „Raseinių komunalinės paslaugos", kuris vykdydamas Projekto administratoriaus funkcijas privalo įgyvendinti visas prieš reorganizavimą veikusiam projekto administratoriui UAB „Raseinių butų ūkis" pavestas įgyvendinti su daugiabučiais namais Stonų g. 3, Raseiniai ir Jaunimo g. 25, Raseiniai atnaujinimu susijusias funkcijas bei veiksmus.

 

X