Naujienos

Daugiabučio namo Maironio g. 12, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas 2020.12.30

BŪSTO PRIEŽIŪROS PADALINIO INFORMACIJA 2020.12.30

 
Informuojame, kad UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ administruojami namai: Pieninės g. 5A ir Vyrauto Didžiojo g. 23, Raseiniai, 2020 m. dalyvavo suskystintų naftos dujų (SND) balionų šalinimo programoje. 
Šių metų gruodžio 28 d. iš Lietuvos energetikos agentūros buvo gautas finansavimas už daugiabučių namų patirtas išlaidas: vidaus elektros tinklo darbus ir elektrines virykles. Gautų lėšų suma siekia 17 865,35 Eur abiem projekte dalyvavusiems namams. Artimiausiu metu į šių namų savininkų bankų sąskaitas bus pervedami parama (iki 200 eur, be PVM) už įsigytas naujas virykles.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. toliau projektą administruos LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (2020 m. administravo Lietuvos energetikos agentūra). Visi norintys trijų aukštų ir didesni daugiabučiai namai, gali priimti sprendimus dėl dalyvavimo SND balionų šalinimo programoje. Atkreipiame dėmesį, kad visi daugiabučių namų gyventojai privalės pašalinti dujų balionus iki 2023 m., todėl siekiama paskatinti ir padėti pereiti prie saugių alternatyvių energijos šaltinių numatant skirti negrąžinamą paramą iki 600 eurų be PVM.
Dėl dalyvavimo SND balionų šalinimo programoje ar kitais susijusiais klausimais galite kreiptis Tel. Nr.: 8 659 15778, El. paštu: renovacija3@rkp.lt .

 

PRANEŠIMAS 2020.12.21

Daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. 1, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą balsavimą raštu
 
Organizatorius: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Žemaičių g. 10, LT-60119 Raseiniai, Tel. +370 428 51 578 El. paštas info@rkp.lt, interneto svetainė www.rkp.lt, kontaktinis asmuo atsakingas už balsavimo organizavimą- projektų koordinatorius renovacijai Mantas Džiaugys.
Pranešimas apie organizuojamą balsavimą raštu paskelbtas UAB „Raseinių komunalinės paslaugos" tinklalapyje www.rkp.lt, taip pat paskelbta namo skelbimų lentoje bei įmetant pranešimą į pašto dėžutes.
Svarstomas klausimas:
1. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano koregavimas.
Po statybos leidimo gavimo, rangos darbai perkami jau ketvirtą kartą, bet pasiūlymų negauta. Akivaizdu kad investicijų plane numatyta kaina per maža, todėl reikalingas investicijų plano koregavimas numatant didesnę sumą. Pateikti klausimus, nuomonę ar gauti informaciją balsavimo darbotvarkės klausimu galima telefonu 864594500 arba el. paštu renovacija1@rkp.lt                 
Balsavimas raštu vyks: nuo 2021-01-05 iki 2021-01-19  12:00val
Balsavimo biuleteniai bus įteikiami asmeniškai arba įdedant į pašto dėžutes.
Balsavimo biuletenius prašome grąžinti:
- grąžinti (pateikiant vietoje) adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai įmetant į pašto dėžutę prie durų.
- išsiunčiant nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį el. pašto adresu renovacija1@rkp.lt
Komisijos posėdyje kviečiame dalyvauti savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymas turi būti pareikštas raštu informuojant organizatorių (nurodomi informavimo būdai) per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo dienos šiais būdais:
-elektroniniu paštu: renovacija1@rkp.lt
-pateiktas vietoje adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai
Balsų skaičiavimas vyks 2021-01-20 9:00 val.

 

Informacija vietinės rinkliavos mokėtojams 2020.12.10

Raseinių rajono savivaldybės administracija rekomenduoja vietinės rinkliavos mokėtojams naudotis savitarnos svetaine adresu https://raseiniai-savitarna.algoritmas.lt/#login . Tokiu būdu informacija Jus pasieks greičiau, taip pat prisidėsite prie gamtos išteklių tausojimo. Prisijungimui prie svetainės Jūsų mokėjimo pranešime yra nurodytas pirminis slaptažodis XXXXXXXX.
Jungiantis pirmą kartą,  turite spausti nuorodą „Registruotis“ . Tada laukelyje „Prisijungimo vardas“ įvesti savo mokėtojo kodą, laukelyje „Slaptažodis“ įvesti iš mokėjimo pranešimo Jums sugeneruotą pirminį slaptažodį.
Jeigu mokėjimo pranešimus pageidaujate gauti tik elektroniniu paštu, prašome interneto svetainėje mokėjimo duomenų laukelyje, įrašyti elektroninio pašto adresą ir pakeisti siuntimo tipą (nesiųsti paštu).
Savitarnos svetainėje  Jūs galite:
atsisakyti siunčiamų popierinių mokėjimo pranešimų. Tam reikia  mokėjimo duomenų laukelyje  pakeisti siuntimo tipą (nesiųsti paštu);
tiesiog internete peržiūrėti Jums išrašytus mokėjimo pranešimus;
peržiūrėti mokėtojo kortelę: priskaitymus, įmokas, apmokestinamuosius parametrus, pritaikytas lengvatas;
nurodyti ar pakeisti savo kontaktinius duomenis: telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
pateikti prašymus, pažymas, išsiųsti pranešimą vietinės rinkliavos administratoriui;
 
Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonais: (8 428) 55 915, (8 428) 79 570.

 

Atgal 1 2 3 4 ... 6 Pirmyn
X